بسته بندی!

فصل نو شدن باربری آنلاین تهران فرا رسید!
ما در سال ۱۳۹۶ راهی را آغاز کردیم و مأموریتی را به عهده گرفتیم تا صنعت باربری را متحول کنیم.
حالا برآنیم که قدم‌های بلندتری برداریم و زمستان ۹۹ فصل گسترش و توسعه هرچه بیشتر خدمات اسباب‌کشی و حمل بار در ایران باشد. این شروعی تازه برای کم کردن دغدغه‌ها و نگرانی‌های اسباب‌کشی شما عزیزان در بستری هوشمند و مدرن است. ما می‌خواهیم تا باری از دوش شما مردمان ایران زمین کم کنیم.
سرویس اسباب‌کشی بین‌شهری باربری آنلاین تهران یکی از خدمات جدید ماست که حالا در دسترس شما قرار گرفته است. در تلاشیم باربری آنلاین تهران هرچه بیشتر قدرتمندتر و گسترده‌تر شود تا به دیگر استان‌های ایران عزیزمان خدمات هوشمند ارائه بدهیم.
ما آمادگی کامل داریم که با سازمان‌ها و شرکت‌های گوناگون همکاری داشته‌ باشیم و خدمات خود را با افتخار عرضه کنیم. باربری آنلاین تهران مفتخر است که تصویر عمومی اسباب کشی را متحول ساخته و باری از دوش شما عزیزان برداشته است.

لوگوی کهنه
لوگوی نو

تعهد ما

تعهد باربری آنلاین تهران احترام به نیاز و شخصیت انسان‌ها است. به طوریکه منجر به حمل و جابجایی بار ایمن و رفع دغدغه‌های احساسی و عملیاتی خواهد شد. ما نگاهی تخصصی به نیاز کاربر داریم و در تلاشیم موانع بزرگ اسباب‌کشی و باربری را برطرف کنیم.

مأموریت ما

«باربری آنلاین تهران» برای تمام افراد و کسب و کارهایی که نیاز به جابجایی انواع بارهای خانگی، تجاری و خاص دارند، یک پلتفرم آنلاین هوشمند به همراه خدمات جانبی تخصصی ویژه هر نوع بار فراهم کرده است. فرآیندهای استاندارد و شفاف در ساختار جامع و یکپارچه «باربری آنلاین تهران»، ناوگان تخصصی و نیروهای آموزش دیده حمل بار و دسترسی سریع، موجب اطمینان و آرامش خیال کاربران ما خواهد شد. بطوریکه آنها از کیفیت خدمات متناسب با نوع و نیازشان به بار و همچنین ثبات قیمت در طول فرآیند سفارش‌دهی و جابجایی بار مطمئن باشند. ما همچنین برای رانندگان و فعالین حوزه باربری فرصت درآمدزایی، امنیت و ارتقای سطح شغلی ایجاد خواهیم کرد.

لوگو

لوگوی جدید باربری آنلاین تهران ساده‌تر شده است. بطوریکه نام باربری آنلاین تهران را در دل خود دارد. فِلِش‌های روی آن از دل صنعت باربری آمده که تحقق رویای ما را نشان می‌دهد. ما هر بار دشواری را با خدمات هوشمند و تخصصی خودمان با همان کیفیت و همان طور که تحویل گرفتیم، جابجا می‌کنیم.

کاربردهای لوگو

ارزش‌های کلیدی تمامیت یک کوه بدون قله و مفهوم جدید آن «حرمت به کلام» است. به نوعی کلام انسان حرمت دارد. تعهد به قول یعنی ما پـای حرف‌هایی کـه زده‌ایم می‌ایسـتیم و اگـر امـکان ایـن کار را نداشته باشیم، بـه محـض اطـلاع اعـلام می‌کنیـم. ما زمان انجام و جبران خسارات آن را مشخص و شفاف می‌کنیـم. همچنین، ما هـر آنچـه کـه شفاهی در سـازمان می‌گوییم، تبلیغات یـا محتواهایی کـه پخـش می‌کنیم، گفتگویمان بـا مشـتری و راننـده یـا هـر صورتجلسـه ای کـه تنظیم می‌کنیم، همگی بخشـی از قـول ماسـت. نـوآوری باهـوش بـه نظـر رسـیدن نیسـت، مـا دنبـال حـل مسـائل بـه شـکل‌های مؤثـر و بهینـهای هسـتیم کـه شـاید تـا بـه حـال در جـای دیگـری انجـام نشـده اسـت. احترام یعنی مــا بــا مشتری، راننده، کارگر، باربری آنلاین تهرانی‌ها، ذینفعان و تمام افرادی کــه بــا آنها در ارتباط هستیم بــا احترام رفتار کرده و صحبت می‌کنیم. در صورتــی کــه بــه ایــن نتیجـه برســیم نیــازی بــه رابطــه موثــری نداریــم بــا احتــرام این ارتباط را به پایان می‌رسانیم. اثربخشی یعنی ما کار درست را انجام دهیم و کارهای روزانـه کامـلا بـا اهـداف و منابع باربری آنلاین تهران همسو و هم‌راسـتا باشد. نـه کاری کـه صرفـا خـوب بـه نظـر برسد، بلکه بهترین کاری که در آن روز می‌توانیم را انجام دهیم. حامـی رانندگان و باربری آنلاین تهرانی‌ها هستیم. باربری آنلاین تهران بستری فراهم کرده است تا همه افراد بتوانند در آن رشد کنند. همچنین، ما حامی کاربران هستیم و همواره نگرانی‌هـای آنها را می‌شنویم و آن را رفـع می‌کنیم.

خدمات جدید باربری آنلاین تهران

خدمات به سازمان‌ها خدمات بین‌شهری